Hasicí přístroje - Safety-MT s.r.o.

606 744 844
Přejít na obsah
Hasicí přístroje
práškové
Hasicí přístroje
pěnové
Hasicí přístroje
sněhové
Hasicí přístroje
vodní
Elida Fire
Elide Fire je nejjednoduší a najefektivnější automatické hasicí zařízení, se ktorým můžete snížit riziko vzniku požáru a zároveň vzniklému požáru účinně čelit.
    • Elide Fire je plně automatické hasicí zařízení
    • Elide Fire se jednoduše hodí směremm k ohnisku požáru
    • Elide Fire se při kontaktu s otevřeným ohněm samo aktivuje a plamy spolehlivě uhasí

Elide Fire má garantovanou použitelnost min. 5 let bez kontrol a revízí
Charakteristika
Elide Fire se skládá z ochranného obalu, z hasicí práškové směsi FUREX 770, ze speciálního tlakového zařízení a ze sítě aktivačních zápalných šňůr. Při kontaktu s otevřeným ohňem se Elide Fire sám aktivuje, zápalné šňůry shoří, ochranný obal koule praskne, zazní varovný zvukový signál a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí s rozlohou 8 – 10 m². Navíc varovný zvukový signál 120 dB upoutá pozornost širokého okolí. V prostorách napojených na dálkovou bezpečnostní signalizaci slouží jako další doplněk ochrany majetku, neboť Elide Fire svojí aktivací aktivuje senzory bezpečnostní signalizace a vy máte ihned informaci o vzniku nebezpečí ve vámi střeženém objektu.

Aby bylo dosaženo maximální účinnosti ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru, doporučujeme umístění několika kusů Elide Fire.
Technické informace
Množství náplně                  1,3 kg
Teplotní funkční rozsah      od -40°C
do +85°C
Použitelnost na tř. pož.       A, B, C, E
Čas aktivace                         3 až 10 sec
od začátku požáru
Zajištění hašení požáru       od 8 do 10 m2
Hlasitost alarmu                   120 dB
NEC                                        4,0 g
Průměr                                   147 mm
Celková hmotnost                1.5 kg
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte
v případě zájmu Vám zašleme cenovou nabídku

Petr Trnovec © 2019
606 744 844
Návrat na obsah