Pěnové - Safety-MT s.r.o.

Přejít na obsah
Shop, pěnové
Hasicí přístroje pěnové
Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky  pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna  izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku  – pracuje na principu dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda hasí  pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze  u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) jimi lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton,  které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF  významně působí izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z  pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku). Přístrojem nelze hasit  elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.
Tento hasicí přístroj se používá především ve vnitřních provozech, jako jsou sklady a komerční prostory. Náplň je tvořena vodou a pěnidlem ...
1 158,00 Kč(bez DPH)
Přidat
Tento hasicí přístroj se používá především ve vnitřních provozech, jako jsou sklady a komerční prostory. Náplň je tvořena vodou a pěnidlem...
1 612,00 Kč(bez DPH)
Přidat
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte
v případě zájmu Vám zašleme cenovou nabídku

Petr Trnovec © 2019
Návrat na obsah